Baza Socială

Baza Socială este o comunitate și totodată un grup de intervenție. Când am gandit denumirea asociației, am pornit de la ideea de bază menită să adune oameni care găsesc împreună soluții pentru situații corespunzătoare intereselor lor comune.

Cum pot interveni membrii Bazei Sociale:

 • prin gândirea unor strategii sau găsirea unor soluții de rezolvare a anumitor situații;
 • ca specialiști în diverse domenii profesionale;
 • prin muncă fizică sau diverse tipuri de activități pe teren;
 • prin implicare financiară.

Situații de care ne ocupăm prin Baza Socială:

 • Cazuri individuale (asistență socială);
 • Dezvoltare comunitară;
 • Cultură;
 • Protecția mediului;
 • Protecția animalelor.

În 2016 am început o cercetare în diverse comunități rurale din țară (proiectul FocuSat), pentru identificarea cauzelor declinului progresiv al acestora. Dar am ales comunitățile rurale și pentru că zonele urbane beneficiază de mai multe resurse, inclusiv în ceea ce privește implicarea ONG-urilor. Problemele identificate au fost numeroase, iar cauzele interconectate, astfel încât am stabilit că cea mai realistă strategie este aceea în care intervenția noastră va viza obținerea de rezultate cu efecte pe termen lung.

Câteva dintre problemele identificate în comunitățile rurale:

 • Dotarea precară a unităților școlare și calitatea slabă a învățământului;
 • Acces dificil la serviciile de sănătate, ca urmare a închiderii multor unități medicale;
 • Nerespectarea normelor de protecție a mediului; cele mai multe localități nu au nicio formă de gestionare a deșeurilor, cu atât mai puțin de reciclare a acestora, iar gunoiul menajer este aruncat lângă sat, în păduri, în ape care fac parte din trasee turistice, ca în Cheile Nerei, de exemplu;
 • Lipsa informațiilor necesare dezvoltării unor forme de antreprenoriat local, individual sau colectiv (inclusiv pe partea de accesare de finanțări);
 • Starea proastă a drumurilor de acces sau inexistența lor (ceea ce diminuează, printre altele, inclusiv potențialul turistic al respectivelor zone);
 • Administrare locală defectuoasă (problema principală, în cele mai multe cazuri).

Declinul zonelor rurale s-a produs după Revoluție, odată cu declinul economic cauzat de închiderea majorității întreprinderilor de stat care asigurau locuri de muncă pentru o mare parte a locuitorilor din acele zone. O altă parte a localnicilor câștigau din munca la cooperative sau din creșterea animalelor, vânzând produsele tot către unitățile de stat. În plus, odată cu acest proces de declin gradual, s-a desființat și rețeaua de transport public care asigura legatură dintre sat și oraș. În aceste condiții este clar că revitalizarea economică a acestor zone depinde de capacitatea de dezvoltare a afacerilor locale, individuale sau în colectiv. Însă pentru categoriile de vârstă formate din persoane tinere și mature, aceste comunități nu reprezintă o alternativă de locuire, pentru că nu îndeplinesc acele aspecte specifice unui nivel crescut de calitate a vieții. Cei care sunt dispuși să își investească resursele în aceste zone, trebuie să găsească aici: învățământ de calitate pentru copiii lor, acces la servicii medicale, drumuri practicabile, responsabilitate față de mediu.

Exemple de soluții prin care dorim să intervenim în comunitățile rurale:

 • Educație: a) susținerea financiară a copiilor cu potențial aflați în pericol de abandon școlar, b) renovarea/dotarea unităților de învățământ, c) cantine școlare în școlile din zone foarte sărace, d) transport școlar pentru copiii din satele izolate etc.;
 • Sănătate: o clinică mobilă pentru deplasarea lunară în comunitățile cele mai izolate.
 • Protecția mediului: gestionarea deșeurilor prin a) construirea de hale de colectare a materialelor reciclabile, dotate cu prese pentru compactarea acestora, deoarece preluarea deșeurilor reciclate din comunitățile rurale nu se va putea face frecvent, din cauza costurilor de transport, b) construirea de cuptoare de incinerare pentru deșeurile nereciclabile (varianta aceasta de soluționare a problemei deșeurilor din zonele izolate geografic prezintă însă dezvantajul că emisiile generate prin incinerare sunt deseori poluante);
 • Protecția animalelor: a) clinică veterinară mobilă, b) campanii de informare, c) campanii de sterilizare, în scopul scăderii numărului de câini fără stăpân (nu se poate discuta despre dezvoltarea unei zone prin potențialul ei turistic, atât timp cât nu se rezolvă inclusiv acest aspect).

developed and designed with by